Efferex 500

EFFEREX 500

Viên nang Deferiprone 500mg được chỉ định quá liều sắt chủ yếu ở bệnh nhân thalassaemia khi mà điều trị với deferoxamine bị chống chỉ định hoặc không đủ.

XEM THÊM