TLE600

TLE

Viên kết hợp liều cố định (tenofovir/lamivudin/efavirenz) được chỉ định để điều trị nhiễm HIV-1 cho người lớn trên 18 tuổi.

XEM THÊM

TEE

Thuốc kết hợp liều cố định Tenofovir disoproxil fumarate / Efavirenz / Emtricitabine được chỉ định điều trị cho người lớn bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch người (HIV-1), có khả năng ức chế virus tới các nồng độ HIV-1 RNA <50 bản sao/ml khi điều trị bằng trị liệu phối hợp kháng Retrovirus trong thời gian hơn 3 tháng.

XEM THÊM
TEE600