Refix 550

REFIX

REFIX 550 mg (Rifaximin 550 mg) được chỉ định điều trị hội chứng ruột kích thích ở người lớn, giảm tái phát bệnh não gan ở những bệnh nhân ≥ 18 tuổi.

XEM THÊM