Presentation Ledvir tại bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương

Ngày 23/8/2016, tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương diễn ra buổi presentation về Bước đột phá trong điều trị viêm gan siêu vi C.

Tham gia buổi presentation có 20 bác sĩ từ khoa truyền nhiễm. Buổi presentation có 2 bài báo cáo: bác sĩ trưởng khoa Hoàng Thạch Quyền với bài giảng về Viêm gan C, phác đồ điều trị và đại diện Mylan – Reliv có bài báo cáo về Bước đột phá trong điều trị viêm gan siêu vi C

Hiện nay khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã có máy PCR, tuy nhiên số lượng bệnh nhân đến điều trị viêm gan C chưa nhiều nên mỗi lần chưa đủ mẻ cho 1 lần làm PCR

Trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện sẽ quan tâm nhiều hơn, nâng cao ý thức cộng đồng về điều trị viêm gan C để người dân sẽ tìm đến bệnh viện để điều trị, thay vì lên Hà Nội