Hội Thảo Quốc Tế: “Hành Động Vì Mục Tiêu Loại Trừ Viêm Gan Siêu Vi B-C “30-31/07/2016

Sở Y Tế TP.HCM, Hội Y học TP.HCM, Hội Gan Mật TP.HCM, Vietnam Viral Hepatitis Alliance đồng tổ chức hội thảo “Cùng hành động vì mục tiêu loại trừ viêm gan siêu vi B, C” nhằm thiết lập cầu nối giữa các ngành và nhóm nghề nghiệp xã hội. Đây cũng là bước chuẩn bị cho hành động vì mục tiêu “Phòng chống viêm gan siêu vi & Ung thư Gan do siêu vi B-C” trên toàn TP.HCM. Công ty Reliv-Mylan là đơn vị tài trợ chính cho chương trình hội thảo lần này.