Hoạt Động Khoa Học Tại Các Bệnh Viện

Phòng ngừa viêm gan siêu vi B

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Tập đoàn Dược Phẩm Mylan Inc. (USA) và công ty Reliv Pharma luôn cam kết đồng hành cùng các bệnh viện trong hoạt động khoa học tại bệnh viện, chung tay “Vì Một Việt Nam Không Viêm Gan C”.


Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM


Bệnh viên Nhiệt Đới – TP. HCM


Bệnh Viện Medic Bình An – Kiên Giang


Hội Nghị Khoa Học Bệnh Viện Quân Y 112 – TP. Cần Thơ


Bệnh Viện Lê Ngọc Tùng – Tây Ninh