GROUP MEETING – BV MỸ PHƯỚC – BÌNH DƯƠNG

Ngày 30 tháng 08 năm 2016 vừa qua, công ty Reliv Pharma vừa tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm tại bệnh viện Mỹ Phước, Bình Dương.